Pedagogiek en Onderwijskunde

Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding

Medewerkers Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding participeren in het College of Child Development and Education (bacheloronderwijs), de Graduate School of Child Development and Education (masterprogramma's) en in het Research Institute of Child Development and Education.

Vrijdag 24 maart jl.

Kohnstamm-lezing 2017

Bekijk hier de opname van spreker Paul Verhaeghe

filmregistratie

Ontwikkeling van kinderen en adolescenten in relatie tot hun opvoedings- en onderwijscontexten

Research Institute of Child Development and Education

Website RICDE